Thursday, 2 April 2015

ျဖစ္စဥ္

လြမ္း၍
လြမ္းလ်က္
လြမ္းရက္ ဆက္လည္း
ေမွ်ာ္သူ မေပၚ
မေခၚမဝံ့
ကုိင္သူဆြံ႕၍
အနီေရာင္ေလး တလံုး
အသံေတြ သုဥ္းေနေလရဲ႕...။

No comments:

Post a Comment